Van pedaal naar digitaal voor extra financiele steun

19-03-2018

Samen met Rabobank Clubkas Campagne van pedaal naar digitaal voor uw vereniging!!


Tot vorig jaar organiseerde de Rabobank met succes en veel plezier de Rabo Fietssponsortocht. Nu wordt de Rabo Clubkas Campagne de manier om uw club financieel extra te steunen. In overleg met de ledenraad van Rabobank West-Friesland komt deze Rabo Clubkas Campagne in plaats van de Rabo Fietssponsortocht. Rabobank West-Friesland draagt de lokale samenleving al decennia lang een warm hart toe. Onze vereniging VVW-voetbal is blij dat zij al die tijd die warmte en financiële steun heeft mogen ervaren. Rabobank West-Friesland stelt in 2018 een bedrag van € 250.000,- beschikbaar die de leden van de Rabobank West-Friesland mogen verdelen over de deelnemende verenigingen/stichtingen. VVW-voetbal doet natuurlijk mee! De Rabobank Clubkas Campagne wordt geheel bepaald door leden van de Rabobank. Dat zullen velen zijn, maar er zijn ook mensen die een Raborekening hebben en geen lid zijn.

Lidmaatschap kost niets, maar biedt u wel voordelen en u kunt uw vereniging(en) steunen met uw stem! Aanmelden om lid te worden, wanneer u over een Raborekening beschikt kan uiteraard digitaal via: www.rabobank.nl/particulieren/leden Doet u dit wel voor 10 april!


Leden van de Rabobank West-Friesland verdelen dus de € 250.000 over de verenigingen/stichtingen. Als lid telt uw stem 5x. Elk lid mag 5 stemmen uitbrengen, waarvan maximaal 2 per vereniging/stichting. U kunt zonder een pedaaltrap te geven, maar wel door een druk op de knop uw club VVW financieel steunen. Daarnaast nog andere verenigingen/stichtingen die op uw sympathie kunnen rekenen met de overige drie stemmen die u als Rabobank-lid! mag toekennen. Online stemmen en heeft u die mogelijkheid niet, dan kan het op één van de kantoren van Rabobank West-Friesland. Van dinsdag 8 mei t/m maandag 28 mei kunt u uw vijf stemmen uitbrengen, waarvan graag 2 op onze vereniging. Leden, supporters, vrijwilligers, ouders en een ieder die VVW-voetbal een warm hart toedraagt geef ons van u 2 stemmen. 


Het is natuurlijk geheel vrijblijvend. Maar uw overige stemmen aan VVW-handbal en TV Kaag schenken, zou VVW-voetbal een mooie aanvulling vinden betreffende Sportcomplex De Westrand en haar gelijknamige nieuwe kantine. Voor leden van de Rabobank invloed van zuivere vorm. Van pedaal naar digitaal!! Alvast bedankt voor uw stemmen. Meer informatie volgt. Belangrijkste nu is: snel kijken of u met uw Raborekening lid bent van de Rabobank of niet, zo niet: www.rabobank.nl/particulieren/leden Voor 10 april om mee te kunnen te stemmen van 8 mei t/m 28 mei. Doe mee!!

Met vriendelijke groet

VVW voetbal

Alle nieuwsberichten

Nieuws