Extra sponsoring Bedrijven-/familietoernooi

25-04-2018

Bedrijven-/familietoernooi VVW-voetbal voelt de ‘warmte’ van geothermie, ECW GEO Andijk, als nieuwe sponsor!!


Bij het bedrijven-/familietoernooi van VVW-voetbal wordt al sinds jaar en dag gestreden om de Theo Dol Wisselbokaal. Theo Dol, o.a. voorzitter geweest, was een man met warme belangstelling voor vernieuwing en keek graag vooruit. Hoe mooi is het dan dat een totaal nieuwe sponsor, die vernieuwend bezig is, dit toernooi financieel steunt. ECW Geo Andijk zal zich donderdag 10 mei Hemelvaartsdag met trots presenteren tijdens het toernooi aan De Westrand bij VVW-voetbal. Metfoto’s, films en animaties zullen zij uitleg geven over dit mooie ambitieuze project van toepassing geothermie, dichtbij in de West-Friese polder van Wervershoof en Andijk. Hiermee krijgt het al jaren oude bedrijven-familietoernooi door ECW GEO Andijk niet alleen een extra financiële impuls, maar ook een geheel vernieuwend karakter door deze sponsor. De wens om geothermie in glastuinbouwgebied Het Grootslag te realiseren, is al enige jaren oud. In 2017 is deze wens in actie omgezet. En is door de glastuinbouwondernemers Kwekerij Andijk, VD Holland, Kwekerij Het Kraaiennest B.V., Jansen Paprika B.V., Plantenkwekerij Gitzels B.V., C. Zwinkels Paprika Kwekerij, Fred van Paassen Chrysanten, Balk Glascultures BV, Kwekerij Robert Mooijman B.V en ECW Geo Andijk BV het initiatief genomen om daadwerkelijk aardwarmte te gaan gebruiken voor de verwarming van de kassen.

 

Een paar sponsors, waaronder onze hoofdsponsor Plantenkwekerij Gitzels B.V. kennen we al, maar door dit ambitieuze project maken we kennis met meer mooie bedrijven binnen onze directe omgeving. Bedrijven die ons een warm hart toe dragen en in onze directe omgeving belangrijk zijn voor de regionale economie. Het zal voor deelnemers dus niet alleen een sportieve dag worden, maar door de presentatie van ECW GEO Andijk ook een interessante en boeiende dag. Het is mooi elkaar zo te vinden. Sporten aan De Westrand en tevens geïnformeerd worden over één van de nieuwste technieken zoals geothermie is!

 

Hoe werkt geothermie?


Diep in de aarde liggen warmwaterreservoirs verborgen. Zo ook in onze West-Friese polder. Op ruim twee kilometer diepte bevindt zich hier heet water (85 graden) dat is opgeslagen in een poreuze bodemlaag. Dit reservoir wil ECW Geo Andijk benutten voor de winning van energie: geothermie. Hiervoor is een eerste put geboord. Op de Nieuwe Dijk in Andijk was een boorterrein volop ingericht. De indrukwekkende boortoren was vanuit ver in de omtrek zichtbaar!

 

Daarna is een tweede put geboord, waarin ECW Geo Andijk het afgekoelde water gaat terugpompen. Zij maken dus een gesloten systeem: het hete water geeft warmte af aan een warmtewisselaar in de geothermische warmte-win-installatie. Met deze warmtewisselaar wordt de energie afgegeven aan het warmtenet, dat de glastuinbouwbedrijven verbind, en waarmee de warmte naar de kassen wordt gepompt.

 

Het afgekoelde water gaat meteen weer terug de grond in, waar het door de aarde zelf weer wordt opgewarmd. Er wordt per saldo dus geen water aan de bodem onttrokken, er wordt slechts warmte “geoogst”.

 

Dankzij deze moderne techniek is ECW Andijk GEO in staat om in ruim 50% van de energiebehoefte van de kassenbedrijven te voorzien. En daarmee behoeven er dus minder dan de helft van voorheen fossiele brandstoffen (gas) te verbranden om de kassen te verwarmen.

 

Naast het warmtenet wordt ook een CO2 verdeelnet gegraven. Hiermee wordt CO2 uit het Botlek-gebied afgevangen en gedistribueerd naar de tuinders. CO2 is immers een welkome meststof voor de groei van planten en dus ook voor de heerlijke tomaten en paprika’s uit de polder Het Grootslag.

 

Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag naar De Westrand voor sportieve prestatie en vernieuwende informatie. Alle belangstellenden zijn van harte welkom!!

Alle nieuwsberichten

Nieuws