In memoriam

05-02-2015

 

Ons bereikte het droevige bericht dat op 69 jarige leeftijd is overleden:

Cees Swart

In december liep jij nog op onze velden en nu moeten we afscheid van je nemen. Cees was van grote waarde voor voetbalvereniging V.V.W. In het verleden heeft hij, na zijn jarenlange speelperiode in VVW 1, diverse functies bekleed. Scheidsrechter, TC lid, voorzitter en nauw betrokken bij het jubileumboek naar aanleiding van ons 80 jarig bestaan.

Namens bestuur en leden van voetbalvereniging V.V.W. wensen wij Nicolette en verdere familie veel sterkte toe om dit verlies te dragen!

Bestuur en leden van Voetbalvereniging V.V.W. 

Alle nieuwsberichten

Nieuws