Donderdag 29 September jaarvergadering

20-09-2016

Donderdag 29 September is er weer de jaarvergadering!!

 

 

AGENDA JAARVERGADERING DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2016
Aanvang 20:00 uur

 

1. OPENING

 

2. NOTULEN LEDENVERGADERING 10-09-2015

 

Zie de volgende link voor de notulen: Notulen

 

 

 

3. INGEKOMEN STUKKEN / MEDEDELINGEN

 

4. Financiële CIJFERS 2015/2016

 

5. CONTRIBUTIEVERHOGING:

 

JO7(mini’s) 65 geen


JO9(F pup.) 95 geen


JO11(E pup.) 95 geen


JO13(D pup.) 110 was 105

 

JO15(C jun.) 115 was 110

 

JO17(B jun.) 125 was 120

 

JO19(A jun.) 130 was 120

 

Senioren155 was 145

 

Reserveleden 77,50 was 72,50

 

Dames155 was 145

 

6. BESTUURSVERKIEZING:


Aftredend en herkiesbaar: John Groot
Nico van de Berg
Tegenkandidaten kunnen worden ingediend tenminste 24 uur voor de vergadering met tenminste 5 voorkeursstemmen bij de secretaris.

7. Verkiezing kascommissie

 

8. RONDVRAAG

 

9. SLUITING

 

Bestuur VVW

Alle nieuwsberichten

Nieuws