Algemene ledenvergadering VVW in teken afscheid van voorzitter Jaac Hermans

15-09-2017

v.z._Jaac_Hermans.JPG

 Algemene ledenvergadering VVW in teken afscheid van voorzitter Jaac Hermans


Afgelopen vrijdag, 15 september, vond de algemene ledenvergadering plaats van VVW-voetbal. Voorzitter Jaac Hermans opende zijn laatste algemene ledenvergadering als voorzitter. Jaac gaf meteen aan, “dat de opkomst vorig jaar nog in de bestuurskamer kon, maar was verheugt nu een volle zaal in te kijken”. Bart Boos memoreerde later dat Jaac dat moest zien als een compliment aan hem en waardering voor hem voor al die tijd als voorzitter. Jaac opende de vergadering met het bedanken van al die mensen die dit ‘nieuwe’ onderkomen, de noodkantine, mogelijk hebben gemaakt. “Onvoorstelbaar dat na de brand dit onderkomen met zoveel handen mogelijk is gemaakt door vele vrijwilligers. Waarvan er een aantal tot de vaste kern behoorde die heel veel werkzaamheden hebben gedaan en die nog eens keer apart genoemd gaan worden”. “Zo ook, is het geweldig dat er zoveel sponsors klaar stonden om bij te staan bij deze opbouw, het schenken van geld door doneeractie, opbrengsten loterijen bij andere verenigingen!, sponsoracties/schenkingen, etc. etc. Geweldig!!” Jaac vroeg een waarderend applaus en dat werd uiteraard met volle overtuiging door een ieder gegeven.

 

De agenda werd redelijk snel door heen gegaan, zoals dat kan bij een club waar het mooi zijn gang gaat. Rene Dol, penningmeester, liet een mooie sluitende begroting zien. Er waren meevallers en dat houdt VVW gezond en zijn hard nodig de komende jaren. Verder liet Rene tekeningen zien van twee ontwerpen van de beoogde nieuwe kantine. I.v.m. nog een aantal onzekerheden was er geen definitief ontwerp, maar men kreeg een goede indruk van wat het in grote lijnen gaat worden. Dit allemaal heel duidelijk op een nieuw prachtig scherm. Waar ook sportwedstrijden, foto’s etc. op kan worden gekeken. De nieuwe aangeschafte installatie kan mee naar de nieuwe kantine. Top!!

 

Bij het punt aftredend voorzitter en voorstel nieuwe voorzitter werd John Groot geïntroduceerd als nieuwe voorzitter. Wisseling van de wacht en Jaac Hermans wenste John veel plezier en succes bij zijn nieuwe functie. 2 jaar geleden was dit al afgesproken en tot John zijn pensioen nu, is hij meegelopen met Jaac en neemt Frank Dekker John zijn plek weer in. Ondanks alle drukte bij zijn bedrijf neemt Frank in het bestuur plaats als lid van de technische commissie. Beiden werden uiteraard veel succes gewenst en dat werd door een ieder gedeeld en ondersteund met een waarderend applaus.

 

Bij de rondvraag werd er over gegaan tot het in zonnetje zetten van Jaac Hermans. Allereerst sprak Kees Rinkel namens de Club van 100 en gaf aan dat bestuur en leden van De Club van 100 Jaac zijn betrokkenheid bij deze Club altijd zeer gewaardeerd hebben. Kees gaf aan dat Jaac betrokken blijft bij onze vereniging door zitting te nemen in de sponsorcommissie met o.a. Kees zelf en “dat is alleen maar mooi” gaf Kees aan. “Met zijn ervaring en netwerk blijft Jaac op deze wijze van grote waarde voor de club”.

 

Ron Bakker sprak namens het bestuur zijn dank uit. 13 jaar is een hele lange periode. “Jaac moest in het begin als man uit het bedrijfsleven er aan wennen dat het anders leiding geven was/is bij een vereniging. Dat is Jaac prima gelukt” zei Ron. Ron roemde Jaac zijn inzet in al die jaren en bedankte Jaac namens het bestuur voor de leuke samenwerking die men met Jaac al die jaren heeft gehad.

 

Bart Boos sprak namens de selectie zijn waardering uit en wist zeker dat de grote opkomst met o.a. veel selectieleden een blijk van waardering richting Jaac was. “En terecht, want Jaac is van grote betekenis geweest voor deze club en blijft dat door zijn deelname aan de sponsorcommissie”. Bart zei vervolgens :”Jaac, je hebt behoudens de brand een hele mooie lange periode meegemaakt bij deze club en je inzet aan deze club gegeven, waarvoor namens de selectie heel hartelijk dank”. “De selectie is toch ook een rode draad in zo’n lange periode en Jaac namens de selectie, bedankt voor de prettige samenwerking”, sprak Bart.

aac sloot af en zei: ”Ik heb het altijd met plezier gedaan en het nooit naar gevonden. In sport leer je winnen en verliezen en dat vormt je. Daar heb je je hele leven wat aan. VVW is een echte dorpsclub en een mooie club. Iedereen bedankt voor al die mooie jaren”

Uiteraard was er na ieder woordje een waarderend applaus voor Jaac. Jaac sloot de vergadering af na de rondvraag die heel vlot ging! De laatste hamerslag was voor Jaac. Namens een ieder die aanwezig was en ook die er niet waren: “Jaac, ontzettend bedankt voor al die jaren van voorzitterschap wat je met volle inzet altijd hebt vorm gegeven. Bedankt!!!!!”

 

Alle nieuwsberichten

Nieuws